FormandRonni Mortensen
Båstrupvej
 
8382
Hinnerup
40457467

Bestyrelses medlemDan GrippingDamsbrovej 49
8382 Hinnerup
31361180
 Sekretær Susanne Andersen
Tinningvej
10
8382 Hinnerup 
 
Foto på vejSponsorerLouise Kjær MatzenKorsvangen 1
8382 Hinnerup
22669023
 Kiffen Line Horup Skjøde
Damsbrovej 41
8382 Hinnerup 
 

Håndbold TFH-StyregruppeJeppe Andersen
Fusagervej
17
8382 Hinnerup
 28577188

Fodbold formandJan Frier

Postvej 6
8382 Hinnerup

20198030

Foto på vejKassererSøren Voss ErnstsenTybjergvej 11
8382 Hinnerup
28685535