Her kan du se bestyrelsen i Korsholm IF
 Formand: Ronni Mortensen (40457467)

1694186472994.pngBestyrelsesmedlem: Kristian Holten
 Bestyrelsesmedlem og fodboldudvalgsformand: Jan Frier

 Bestyrelsesmedlem og ansvalig for Kiffen: Line Horup
1694186514504.pngBestyrelsesmedlem og sponsoransvalig: Louise Matzen

 Bestyrelsesmedlem og kasserer: Nikolaj Buchhave