Procedure vedrørende fordeling af sponsorater

Kontantsponsorer er som udgangspunkt klubsponsorer, hvor nettoindtægten fordeles på afdelingerne efter medlemstal. 
Direkte sponsorater til enkelte hold kan tilfalde disse, men skal indbetales til klubben og udbetales af kassereren. 
Forinden der indgås sponsoraftaler, skal der indhentes accept fra sponsorudvalget/kassereren.

Besluttet på bestyrelsens møde den 30. november 2011

 


 

Procedure vedr. børneattester

(Klik på teksten)

Beskrivelse af proceduren for indhentelse af børneatttester hos Rigspolitiet

 

Link til rekvisitionsblanketten på politiets hjemmeside

 

Eksempel på hvorledes blanketten skal være udfyldt inden samtykkeerklæringen underskrives 
 

Regler for tilskud til deltagelse i stævner

Regler for tilskud til deltagelse i stævner.

Børn:

1 stævnegebyr samt deltagergebyr pr. år.
Der kan af bestyrelsen fastsættes et maximumbeløb pr. deltager.
For 2009 og frem, er det fastsat til kr. 200.-.

Der betales fuldt deltagergebyr for max. 2 trænere pr. hold.

Stævnegebyr samt deltagergebyr for vindere, nr. 2 og nr. 3 i A-rækkes deltagelse i Mesterskabsstævne. (Uofficielt DM).

Såfremt stævnet er i udlandet, skal der forelægges budget for bestyrelsen til godkendelse før tilmelding.

Voksne:

1 stævnegebyr uden overnatning pr. år.

Besluttet på bestyrelsens møde april 2014